Novinky

Uzatváracie klapky na ČOV Očová
Uzatváracie klapky na ČOV Očová

Dodávka medziprírubových centrických klapiek, spätných ventilov a nožových posúvačov na ČOV Očová.

Nový katalóg kovaných armatúr
Nový katalóg kovaných armatúr

Stiahnite si nový katalóg kovaných armatúr alebo sa pozrite na krátke video.

Modernizácia ovládania hradidiel na ČOV Hrboltová
Modernizácia ovládania hradidiel na ČOV Hrboltová

Zrealizovali zákazku na ČOV Hrboltová, kde sme menili ovládanie na 12-tich kusoch hradidiel.

Nový cenník priemyselných armatúr a príslušenstva
Nový cenník priemyselných armatúr a príslušenstva

Vydali sme nový cenník, platný od 1.5.2020.

Trojročný kontrakt na dodávky guľových uzáverov
Trojročný kontrakt na dodávky guľových uzáverov

Získali sme trojročný kontrakt so spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s. na dodávky guľových uzáverov.

Rozšírenie spolupráce so spoľočnosťou LVF
Rozšírenie spolupráce so spoľočnosťou LVF

Rozšírenie vzájomnej spolupráce pre oblasť distribúcie a skladovanie armatúr, ktorá by mala pokryť celú strednú Európu.

Rozšírenie predajného sortimentu
Rozšírenie predajného sortimentu

Reagujeme na rastúci záujem našich odberateľov rozšírením nášho predajného sortimentu guľových kohútov s liatym oceľovým telesom, plávajúcou guľou a teflónovými sedlami.

Rozhovor s novým obchodným riaditeľom na Slovensku
Rozhovor s novým obchodným riaditeľom na Slovensku

Od januára tohto roku sa stal novým obchodným riaditeľom spoločnosti INTERMOS VALVES s.r.o. Mgr. Dávid Harský.