Modernizácia ovládania hradidiel na ČOV Hrboltová

V priebehu júna sme zrealizovali zákazku pre Mondi SCP, a.s. na ČOV Hrboltová, kde sme menili ovládanie na 12-tich kusoch hradidiel v dimenziách DN1000 a DN1600.

Táto zákazka bola súčasťou komplexnej modernizácie čističky, kedy došlo k prechodu z manuálneho ovládania armatúr na elektrické.

Naši pracovníci najskôr odstránili manuálnej prevodovky na 8 kusoch hradidiel veľkosti DN1000 a 4 kusoch hradidiel veľkosti DN1600. Potom vymenili stojany, na ktoré umiestnili nové prevodovky a elektrické servopohony s požadovaným výkonom, potrebným na zdvih týchto hradidiel.

Výsledkom modernizácie je možnosť diaľkového ovládania armatúr, ktoré sú centrálne riadené z priestorov riadiacej miestnosti.