Armatúry pre rekonštrukciu ČOV Rožňava

Začiatkom tohto roka sme získali zákazku na armatúry pre rekonštrukciu ČOV Rožňava na východnom Slovensku. Rekonštrukcia stále prebieha a mala by trvať do konca roka 2020.

"Predmetom dodávky boli uzatváracie klapky Sigeval zaujímavých dimenzií, a to DN700, DN200 a DN250 s elektrickými servopohonmi Regada. Druhú časť zákazky tvorili kompenzátory až do veľkosti DN400", hovorí Mgr. Dávid Harský, obchodný riaditeľ spoločnosti INTERMOS VALVES s.r.o.

Rekonštrukciu čističky vykonávajú vodohospodárske stavby, a.s. a investorom akcie je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.