Uzatváracie klapky na ČOV Očová

V minulých mesiacoch bola spustená nová čistička odpadových vôd v obci Očová (okres Zvolen).

Z našej strany išlo o ďalšiu dodávku do infraštruktúry čistenia odpadových vôd na Slovensku, konkrétne o 10 kusov medziprírubových centrických klapiek SIGEVAL DN 80 a DN 50 a ďalej spätných ventilov a nožových posúvačov.

Investorom stavby bola Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.