Uzatváracie posúvače

Ponúkame a dodávame rôzne druhy posúvačov podľa účelu použitia, pracovných tlakov, teplôt a pracovných látok.

Vhodnosť pre inštaláciu do potrubia o vyšších svetlostiach, jednoduchá konštrukcia, nízke tlakové straty a krátke stavebné dĺžky sú hlavné prednosti uzatváracích posúvačov.

Viac informácií nájdete v priložených katalógových listoch.