Spätné klapky

Spätné klapky sú jednosmerné armatúry, ktoré sa používajú k samočinnému zabráneniu spätného prúdenia pracovnej látky potrubím. Nenahrádzajú uzatváracie armatúry.

Spätné klapky prírubové majú teleso, veko aj tanier vyrobený z uhlíkovej ocele a navarené tesniace sedlo a používajú sa na neagresívne pracovnej látky (voda, para, ropa, benzín, zemný plyn a pod.). Montujú sa so šípkou na telese po smere prúdenia do vodorovného potrubia, kde klapka musí byť vždy vekom nahor. Tieto spätné klapky možno montovať aj do zvislého potrubia, avšak smer prúdenia musí byť zdola nahor.