Nožové posúvače

Nožové posúvače sú vhodné pre pracovné médiá, ktoré obsahujú mechanické nečistoty (odpadové vody, kaly, sypké hmoty - popol, stavebné zmesi, granuláty, papierovinu alebo tiež spaliny).

3D modely nožových posúvačov typ A si môžete stiahnuť TU.

Výhody použitia:

 • Krátka stavebná dĺžka
 • Nízka hmotnosť 
 • Nízka tlaková strata 
 • Jednoduchá inštalácia a servis 
 • Široká škála kombinácií konštrukčných materiálov a variánt prevedení sediel, telies a nožov 
 • Niekoľko možností povrchovej ochrany - od štandardného epoxidového náteru až po ťažkú protikoróznu ochranu vodárenských armatúr podľa GSK 
 • Rôzne spôsoby ovládania (ručné koleso, rýchlouzatváracia páka, prevod, reťazové koleso, servomotor, pneumatický alebo hydraulický pohon) 
 • Dlhá životnosť 
 • Použitie v prašnom prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (Ex skupina II, kategória 3, GD zóna 2 a 22)

Oblasti použitia:

 • ČOV, kalové hospodárstvo
 • vodné elektrárne
 • Odsoľovanie morskej vody
 • Papirenský priemysel
 • Potravinársky priemysel
 • Skladovanie a doprava hydrozmesí, práškov a granulátov (napr. V cementárňach a ostatných výrobných závodoch)

ŠTANDARDNÝ DODÁVATEĽSKÝ PROGRAM

 1. Nožové posúvače
 2. Kanálové armatúry
 3. Armatúry pre pneumatickú dopravu ľahkých médií (napr. spalín)

Viac nájdete v priloženom katalógu.