Podpery a pevné závesy

Sortiment podpier a závesov potrubia je navrhnutý na základe našej mnohoročné skúsenosti s projektovaním potrubí a znalosti problematiky spoľahlivosti prevádzok.

Dodávame skompletizované zostavy pevných závesov.

V priloženom katalógu ponúkame optimalizovaný výber štandardných komponentov, napr .:

  • pevných podpier
  • vedenie
  • objímok
  • strmeňov
  • tiahel
  • oporných dosiek
  • nosníkov
  • prípojov na nosné konštrukcie,

z ktorých je možné vytvoriť zostavu uloženie potrubia s požadovanou funkciou.