Filtre

Filtre sa používajú na zachytenie mechanických nečistôt v pracovných médiách.

Sú to odliatky so šikmým hrdlom, v ktorom sa nachádza sito. Šikmé hrdlo je zakončené vekom a výpustnou zátkou. Montujú sa do potrubia tak, aby smer prúdenia média súhlasil so smerom šípky na telese a hrdlo s vekom musí smerovať nadol.